Due diligence: LÄRDOMAR FRÅN TJÄNSTESEKTORERNA

[Denna text översattes automatiskt] Obligatorisk noggrannhet för mänskliga rättigheter är i horisonten. Europeiska unionens råd har stött Europeiska kommissionens åtagande att inleda bindande lagstiftning. I många EU-länder finns också dragkraft för nationell nivå lagstiftning. En het debatt återstår emellertid om hur lagstiftningen ska se ut på kärnfrågor, inklusive omfattningen av de företag som omfattas och […]

Läs mer