Organisering för sektorsavtal: TANDLÄKARASSISTENTER SKAPAR POWER I DANMARK

[Denna text översattes automatiskt]

”I min 15 års erfarenhet av att förhandla var den här den enklaste … för jag hade medlemmarna bakom mig” (vice president för HK Privat Anja C. Jensen)

Vad händer när nödvändiga arbetares krav stängs mitt i en folkhälsokris? Danska tandläkararbetare och deras fackförening HK Privat stod inför denna situation efter uppdelningen av sektorsförhandlingarna. Men med en omfattande och robust organisationsplan vann arbetarnas krav.

Varför var tandläkarassistentens kampanj så framgångsrik? Och vad kan vi alla lära oss och integrera i andra kampanjer runt om i Europa och därefter? HK Privat redogjorde för viktiga delar av kampanjen för vilken de nyligen fick UNI: s Breaking Through Award i Europa vid ett nyligen möte i EPOC Network, ett evenemang som var värd för UNICARE.

Kampanjen strukturerades med målet att ömsesidigt förstärka organisering, externt tryck på arbetsgivare och förhandlingsförmåga. Efter uppdelningen av förhandlingarna inrättade HK Privat ett kärnkampanjteam som förde in förhandlingsexperten, arrangörer tillsammans med press- och kommunikationsexpertis.

Detta team identifierade befintliga nätverk, inklusive en offentlig Facebook-grupp där många tandläkarassistenter utbyttes. Att föra dem in i en privat grupp, där de kan veterinärmedlemmar för att säkerställa ett säkert utrymme exklusivt för arbetare, ger en avgörande tidig flytt. Här kunde de förbättra utbytena och identifiera ledare. Arrangörerna kunde sedan ge dem en-till-en-utbildning så att de kunde driva kampanjen.

Tidigt identifierade de berättelsen. Genom att utforma det kring att säkerställa säkerhet och ansvar, bekymmer som dominerade de pandemifokuserade medierna vid den tiden, syftade de till att avslöja arbetsgivarnas oansvar i en tid av vårdkrisen. Genom att stänga av mycket relevanta krav hotade arbetsgivarna dessa viktiga arbetare såväl som allmänheten. Genom att dra nytta av verkliga arbetarupplevelser som arbetare vittnade om i den stängda Facebook-gruppen skapade HK Privat stor presstäckning och avslöjade misstag och brott mot arbetsgivare.

Många av dessa arbetare var helt nybörjare i kollektiva åtgärder. HK Privat-arrangörerna gav dem vägledning och support. De hade också regelbundna videomeddelanden som tog upp tvivel och frågor som uppstod bland arbetare av HK Privats vice president Anja C. Jenson, en nationellt erkänd person som gjorde förhandlingarna. Genom detta kunde arbetarna bygga upp en personlig rapport och få full insikt samt förståelse för hur eskaleringen av deras handling bidrog till att få sina krav över gränsen.

Som Anja C. Jenson förklarade behövde facket mobilisera HK Privat-tandläkarassistentmedlemmar utan att kunna träffas personligen på grund av Covid-begränsningar. Samtidigt behövde fackföreningen visa organisatorisk styrka och kapacitet för att få hem ett nytt kollektivavtal utan att ge efter för arbetsgivarnas orimliga krav.

Lead Organizer Esben Noël Hjort kartlade den tio veckors kampanjplan som genomfördes av organisationsteamet i nära samarbete med kommunikations- och förhandlingsgruppen. Detta resulterade i hundratals nya medlemmar, utvecklingen av en ledare och förnyelsen av det sektoriella kollektivavtalet med 98% ja-röst av medlemmarna.

Press- och kampanjansvarig Tina Mellergaard redogjorde för den tvåspåriga strategin för media och kommunikation som de utvecklade och integrerade i organisationsarbetet. Det första spåret fokuserade på att engagera medlemmar och potentiella medlemmar om utmaningarna i de sektoriella kollektiva förhandlingarna medan det andra betonade Covid-19-hoten vid klinikerna. HK Privat använde alla tänkbara kanaler för att kommunicera med medlemmar och politiker: sociala medier, traditionella medier, nyhetsbrev, facktidningen, frågeformulär, åsikter och pressmeddelanden.

Chef för UNICARE Adrian Durtschi avslutade sessionen med att hyra den stora kampanjen: ”Det var aldrig mer nödvändigt att organisera vårdpersonal som tandassistenter, vårdhem och vårdpersonal än nu. HK Privat har visat hur det är möjligt inom deras sektor och som UNICARE vill vi tillsammans med våra dotterbolag replikera denna framgång över hela världen ”.

EPOC-programmet samlar fackföreningar från hela norra och västra Europa för att organisera på ett samordnat och effektivt sätt genom att bygga arbetarnas makt. Dess uppgift är att försvara, utvidga och (åter) bygga kollektiva förhandlingar genom att ge stöd till medlemsförbund i byggandet av hållbara strukturer. Onlinemöten i nätverket äger rum varje månad. Om din fackförening är intresserad av att engagera sig i EPOC, kontakta Erkan Ersoy eller Ben Egan för mer information.