Om oss

"DET ÄR DAGS ATT TRYCKA PÅ ÅTERSTÄLLNINGSKNAPPEN, INTE SPOLA TILLBAKA. GENOM ATT GÅ FRAMÅT VIA KOLLEKTIVAVTAL KAN VI NÅ ETT NYTT “NORMALT” TILLSTÅND DÄR MÄNNISKORS BEHOV PRIORITERAS, FÖRETAGENS GIRIGHET DÄMPAS OCH DÄR ALLA FÅR EN RÄTTVIS CHANS."

Oliver Roethig

Regionalsekreterare

MOT ETT NYTT NORMALTILLSTÅND MED KOLLEKTIVATAL FÖR ALLA

MOT ETT NYTT NORMALTILLSTÅND MED KOLLEKTIVAVTAL FÖR ALLA

När kontinenten kommer på fötter igen är det dags för fackföreningar inom tjänstesektorn att gå vidare med kollektivavtalsförhandlingar. Det är därför UNI Europas femte konferens fokuserar på att stärka kollektivavtalsförhandlingarna på nationell nivå. Ett viktigt fokus kommer att läggas på tre centrala komponenter i detta arbete: att bygga upp makt vid basen genom organisering, att bygga upp makt genom EU-politiken och att bygga upp makt inom multinationella företag. Vår styrka vid förhandlingsbordet beror på vår organisationsförmåga. Över hela kontinenten har UNI Europas medlemsföbund byggt upp en gemensam strategi för organisering och satt arbetstagarna i förarsätet. Från att ställa krav till att vidta kollektiva åtgärder har vi byggt upp förankrade och livskraftiga strukturer med deltagande på arbetsplatserna. Tillsammans har fackföreningar inom tjänstesektorn samordnat metoder för att organisera kollektivavtalsförhandlingar från arbetsplatsnivå till företagsnivå och vidare till sektorsnivå. Grunden har lagts, nu kommer delegaterna att samlas för att fastställa prioriteringarna för de kommande fyra åren.

EU-politiken formar den rättsliga och politiska ramen för kollektivavtalsförhandlingar på nationell nivå. Det spelade en aktiv roll för att förstöra lagstiftningen om kollektivförhandlingar på nationell nivå i efterdyningarna av krisen 2008. Det finns tecken på förändring och tillsammans kan fackföreningar inom tjänstesektorn agera beslutsamt för att driva på EU att vända detta skadliga tillvägagångssätt och driva på för en positiv inverkan. Att samordna våra insatser för att stärka kollektivavtalen genom EU:s lagstiftning och politik kommer att vara ett centralt fokus för konferensen.

Det tredje fokusområdet kommer att vara att stärka kollektivavtalsförhandlingar via multinationella företag. Genom en allt närmare samordning bygger arbetstagare och deras fackföreningar från olika länder som har samma multinationella arbetsgivare i allt högre grad upp effektiva påtryckningar. Genom att organisera, påverka lagstiftning, förhandla och driva kampanjer kan detta tryck användas för att manövrera ledningen till att främja kollektivförhandlingar var än de är verksamma. Denna vision kommer att utvecklas och delegaterna kommer att ange de strategiska prioriteringar för att maximera dess påverkan.

Över hela kontinenten attackeras demokratin alltmer. Auktoritära metoder, intolerans och främlingsfientlighet är intimt förknippade med fackförenings fientlighet. Motgiftet är att öka det demokratiska deltagandet, och arbetsplatsen är nyckeln till att omvandla en pyrande frustration till kollektiva åtgärder för gott. Delegaterna kommer att redogöra för hur man ska hantera ökningen av högerextrema politiska partier på kontinenten.

När det gäller att utvidga innehållet i avtalsförhandlingarna kommer man att fokusera på AI och digitalisering samt att ta itu med Covid-19-krisen och dess efterdyningar. Tjänstesektorerna påverkas särskilt hårt ,arbetets karaktär och ledningsmetoderna förändras radikalt. Den snabba förändringen kräver ett nära fackligt engagemang i stegvisa beslut som bäst sker så nära arbetsplatsen som möjligt.

Tillsammans kommer vi att sätta ambitionen i denna avgörande tid när vi går framåt genom kollektivavtalsförhandlingar.

PUSHA FÖR ETT EUROPEISKT PARTNERSKAP FÖR Kollektivavtal

Målet är ett EU som främjar kollektivavtalsförhandlingar och med sanktioner för dem som försöker undergräva dem - oavsett om det är regeringar eller företag.

PUSHA PÅ FÖR ATT FÅ TILL STÅND EN EU-RAMLAGSTIFTNING OM Due Diligence

Företagen måste vara skyldiga att se till att arbetstagarnas rättigheter respekteras i hela leveranskedjan och överallt där de är verksamma.

PUSHA PÅ FÖR ETT KORREKT GENOMFÖRANDE AV OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR Offentlig upphandling

Enkelt uttryckt: inget offentligt kontrakt utan kollektivavtal!

Oliver Roethig

"Vi vill ha ett EU som kastar ut sin nyliberala agenda och blir tydligt fackförenings- och arbetstagarvänligt. Nej till decentralisering av kollektivtalsförhandlingar och ja till avtalsförhandlingar på sektorsnivå. Starka fackföreningar och starka kollektivavtal är ryggraden i demokratin."

UNI EUROPA - DEN EUROPEISKA FACKFÖRENINGEN FÖR ANSTALLDA I SERVICE SEKTORN

Som den europeiska fackföreningen för 7 miljoner servicearbetare talar UNI Europa för de sektorer som utgör ryggraden i det ekonomiska och sociala livet i Europa. UNI Europa har sitt huvudkontor i hjärtat av Bryssel och representerar 272 nationella fackföreningar i 50 länder, inklusive: Handel; Bank, försäkring och centralbanker; Spel; Grafik och förpackning; Hår och skönhet; Tjänster för informations- och kommunikationsteknik; Media, underhållning och konst; Posttjänster och logistik; Privat vård och socialförsäkring; Industriell städning och privat säkerhet; Professionell sport och fritid; Tillfälliga byråarbetare och proffs och chefer.

För mer information, gå till vår webbplats.