Kvinnokonferensen

INGET NYTT NORMALTILLSTÅND UTAN JÄMSTÄLLDHET

Kvinnliga ombud från tjänstesektorförbund från hela kontinenten samlas på UNI Europas 5:e kvinnokonferens vid en avgörande tidpunkt. Covid-19 pandemin har gjort det helt uppenbart att vi som fackliga organisationer har en viktig roll att spela för att stötta och skydda våra kvinnliga arbetstagare. Kraftiga kollektivavtalsförhandlingar har varit och fortsätter vara ett väsentligt verktyg när det gäller att uppnå våra mål om jämställdhet och social rättvisa, genom att öka räckvidden och innefatta ärenden som lika lön, våld på arbetet och hur digitalisering påverkar jämställdhetsperspektivet.

Under vår konferens kommer vi att kunna diskutera och bestämma våra prioriteter för de kommande fyra åren, ta upp kvinnofrågor och bygga upp vår styrka som arbetstagare.

Tillsammans med UNI Europa ska vi fortsätta att slåss för våra kvinnliga arbetstagare, utforma framtidens tjänster och skapa en hållbar arbetskraft av hög kvalitet för Europa.