Due diligence: LÄRDOMAR FRÅN TJÄNSTESEKTORERNA

[Denna text översattes automatiskt]

Obligatorisk noggrannhet för mänskliga rättigheter är i horisonten. Europeiska unionens råd har stött Europeiska kommissionens åtagande att inleda bindande lagstiftning. I många EU-länder finns också dragkraft för nationell nivå lagstiftning. En het debatt återstår emellertid om hur lagstiftningen ska se ut på kärnfrågor, inklusive omfattningen av de företag som omfattas och hur den ska tillämpas genom ansvarsregler.

Bland de mänskliga rättigheter som denna lagstiftningsinsats försöker genomdriva har de grundläggande rättigheterna till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingsrättigheter en viktig roll. För ofta kan företag straffa arbetare för att de har utövat sina rättigheter att bilda och gå med i fackföreningar helt ostraffat. När arbetare inte kan eller är för rädda för att tala ut när de upplever eller bevittnar missbruk undermineras ansvarsskyldighet allvarligt. I detta avseende betraktas föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar som ” möjliggörande rättigheter ” eftersom de möjliggör uppfyllandet av andra mänskliga rättigheter.

Det är nu allmänt erkänt att det frivilliga tillvägagångssättet för due diligence har misslyckats. Endast drygt en tredjedel av de undersökta företagen inom ramen för en undersökning från Europeiska kommissionen om kraven på tillbörlig aktsamhet angav att de tar hänsyn till alla mänskliga rättigheter och miljöpåverkan.

Till och med av detta begränsade antal ledande företag som för närvarande genomför due diligence för mänskliga rättigheter erkänner endast en minoritet och agerar på föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar som framträdande rättigheter – trots sin status som grundläggande rättigheter och deras betydelse för att skydda andra mänskliga rättigheter. Dessutom innebär den nuvarande bristen på bindande regler de företag som uppger att de har en aktsamhetsprocess ofta förlitar sig kraftigt om inte helt på självrapportering eller sociala granskningar, vars djupa brister är väletablerade.

Tillämpa mänskliga rättigheter

Kollektiva förhandlingar är nyckeln till att säkerställa ansvar och upprätthålla mänskliga rättigheter. Europeiska kommissionen har erkänt värdet av kollektiva förhandlingar och lägger fram åtgärder som syftar till att nå 70% mellan medlemsstaterna. Multinationella företag kommer att vara centrala för att uppnå detta mål. Lagstiftning om tillbörlig aktsamhet kan bidra genom att skapa transparens när det gäller företagets täckning och kräva företagets handlingsplaner som levererar.

Sätten att verkställa och tillgång till rättslig prövning är viktiga punkter i utvecklingslagstiftningen. Robust efterlevnad behövs först och främst för att förhindra att skador uppstår, vilket uppmuntrar företag att städa upp sina handlingar eller få konsekvenser för att de inte gör det. För att säkerställa att due diligence görs effektivt och med ansvar måste fackföreningar – på nationell och internationell nivå – ha en roll i utformningen och genomförandet av företagens due diligence-processer.

Lagstiftning måste också ge tillgång till rättslig prövning. Medan många arbetare förstår sina rättigheter har de alltför ofta inte meningsfull tillgång till rättsväsendet för att genomdriva dem. Lagstiftning måste bygga in bestämmelser om tillgång till rättsmedel för offer, tillsammans med bredare verkställighetsmekanismer.

Tjänstesektorer

Vid ett nyligen genomfört samtal med ledamöter av Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och andra viktiga beslutsfattare och intressenter hjälpte en översikt över tre fallstudier till att belysa behovet av lagstiftningsåtgärder som åtgärdar bortfallet av de grundläggande tjänster.
Teleperformance är ett kontaktcenterföretag som sysselsätter 330 000 personer i 80 länder. Det har varit inblandat i ett antal skandaler kring påstådda intrång i arbetarnas föreningsfrihet. Det avslutade nyligen orättvist kontrakten för två arbetare som varit aktiva medlemmar i en nyetablerad fackförening. En av dessa arbetare, Zuzanna Hansen, delade sin upplevelse av denna omotiverade handling, dess inverkan på hennes liv och på rättigheterna för sina tidigare kollegor att gå med och bilda fackföreningar. Detta vittnesbörd visade att brott mot arbetarnas grundläggande rättigheter är verklighet här i EU. Obligatorisk aktsamhet krävs för att säkerställa de grundläggande rättigheterna inom globala värdekedjor men även i våra egna länder.

Även om det är ett problem i EU, är det också ett problem i andra länder med liknande ekonomisk utveckling. Fresenius är ett stort multinationellt företag som är verksamt inom vårdsektorn och har sitt huvudkontor i Tyskland. Medan det respekterar föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar i sitt hemland, vittnade Magellan Handford RN, en arbetare i USA, om skrämmande metoder för ledning i andra nationella sammanhang. Dessa fackföreningstaktik skapar en kultur av rädsla så att arbetarna inte kan utöva sina rättigheter fritt. Med de flesta av hans kollegor som måste arbeta två jobb, många som arbetar sex dagar i veckan, visar detta undertryckandet av grundläggande villkor som detta fackföreningsbeteende har lett till och behovet av bindande regler för att hantera det.

G4S sysselsätter 533 000 arbetare i 90 länder i den extremt högrisk privata säkerhetsindustrin och visar vad som spelas inom tjänstesektorerna. Marvin Largaespada, regionchef för UNI Americas Property Services, redogjorde för den utmanande miljön i Latinamerika för arbetstagare att utöva sina rättigheter. Han delade hur det globala ramavtalet mellan UNI och G4S gjorde det möjligt för arbetare att bilda fackföreningar i riskfyllda miljöer inklusive Colombia, Paraguay, Nicaragua, El Salvador och Peru. Han betonade också att det globala avtalet möjliggjorde lösning av svåra situationer, även om det fortfarande finns många pågående utmaningar. Men han betonade att dessa typer av avtal inte är tillräckliga för att minimera dessa risker för framtiden, utan vi måste ha obligatoriska mänskliga rättigheter för att säkerställa att grundläggande rättigheter skyddas i praktiken.

Vi hör från sydamerikanska fackföreningsmedlemmar om hur #DueDiligence skulle hjälpa till att säkerställa framgången för EU-baserade företag inte baseras på exploatering utan på #DecentWork-förhållanden för de arbetare de litar på.
Även om det finns många exempel som lyfter fram vissa företags medverkan i att undergräva arbetstagarnas rättigheter såväl som allvaret i de situationer där de tvingar sina arbetare, är det viktigt att notera att vissa företag har gått med i kravet på obligatorisk due diligence. Den holländska banken ABN AMRO deltog i samtalet för att förklara deras stöd. De argumenterade för mer öppenhet och ansvarsskyldighet, för att identifiera och ta itu med risker innan de snöboll, indikerade att obligatorisk due diligence kunde ge stabilitet i affärsverksamheten. Andra affärsgrupper har också uttryckt sitt stöd – senast med undertecknare av Business for Inclusive Growth som har lagt till sitt stöd på Human Rights Day.

Ett viktigt ögonblick med Europeiska kommissionen fortfarande i samråd om deras lagstiftningsinitiativ. Det är avgörande att fackföreningsrörelsen har ett inflytande över utformningen av lagstiftning om aktsamhet för mänskliga rättigheter som effektivt säkerställer att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter för alla sina anställda – inklusive de inom serviceindustrin. Tillsammans med sina medlemsförbund kommer UNI att arbeta nära alla dem som förespråkar detta för att göra detta till verklighet under det kommande året.

Länkar:

Höj din röst för att hålla företagen ansvariga!
Studera om krav på due diligence genom försörjningskedjan