Program

Start: 09:00


Antagande av dagordningen

Val av fullmaktskommitté och resolutionskommitté

UNI Europa Kvinnors verksamheter

Rapport från fullmaktskommittén

UNI Europa Kvinnors regler - presentation

Motion: Strategiska prioriteter

1. Våld och ekonomisk ojämlikhet
2. Ojämlikhet i hälsa
3. Digitalisering

Val

Övriga frågor

Slutet: 15:30


Start: 10:00


Registrering och teknisk suppo

Slutet: 11:00


Start: 11:00


Inledningsceremoni

Slutet: 12:00


Start: 12:00


1. Konferensens öppnande

Slutet: 12:40


Start: 12:40


Lunchpaus

Slutet: 14:10


Start: 14:10


2. Framåt genom kollektivavtalsförhandlingar

Slutet: 15:00


Start: 15:00


Paus

Slutet: 15:15


Start: 15:15


3 Finansiella rapport och revisionsberättelse

Slutet: 16:00


Start: 16:00


Slutet: 16:45


Start: 10:00


5 Framåt genom kollektivavtalsförhandling: Organisering

Slutet: 11:25


Start: 11:25


Paus

Slutet: 11:40


Start: 11:40


6. Covid-19-krisen

Slutet: 12:50


Start: 12:50


Framåt genom kollektivavtalsförhandling och den globala dimensionen

Slutet: 13:00


Start: 13:00


Lunchpaus

Slutet: 14:00


Start: 14:00


7 Framåt genom kollektivavtalsförhandling: EU-lag och - politik

Slutet: 16:15


Start: 16:15


Paus

Slutet: 16:30


Start: 16:30


8 Nomineringstal

Slutet: 16:45


Start: 10:00


Slutet: 11:15


Start: 11:15


Paus

Slutet: 11:30


Start: 11:30


10. Val

Slutet: 12:00


Start: 12:00


11. Övriga motioner

Slutet: 12:50


Start: 12:50


12. Övriga ärenden

Slutet: 13:00


Start: 13:00


Slutet: 13:30