Gå med i det europeiska medborgar initiativet till #ReclaimYourFace

[Denna text översattes automatiskt]

UNI Europa har gått med i över 40 organisationer för att lansera European Citizens ’Initiative to Reclaim Your Face.

Insamlingen av människors biometriska data har ökat dramatiskt de senaste åren. Implementeringen av ansiktsigenkänning på arbetsplatser och påträngande övervakningsprogramvara på arbetarnas datorer har alltför ofta rullats ut på ogenomskinliga sätt och för osynliga syften. Arbetarna själva vet ofta inte vilken information som samlas in om dem och vad den används för. Om samtycke individualiseras blir det tvångsmässigt i samband med att en chef frågar en underordnad.

Vidare undergrävs den församlingsfrihet som fackföreningsmedlemmar litar på att hålla både företag och regeringar ansvariga när deltagarna systematiskt övervakas. Amazon befanns nyligen spionera på arbetare som deltog i offentliga demonstrationer i Spanien. Detta undergräver människors grundläggande rättigheter. Det är dags att sätta tydliga gränser.

#ReclaimYourFace-medborgarinitiativet uppmanar Europeiska kommissionen att strikt reglera användningen av biometrisk teknik för att undvika onödig inblandning i grundläggande rättigheter. När ett europeiskt medborgarinitiativ samlar in en miljon underskrifter av medborgare i Europeiska unionen som är medborgare i minst en fjärdedel av medlemsstaterna, uppmanar det Europeiska kommissionen att föreslå en rättsakt inom ett område med EU-behörighet.

Se webbplatsen #ReclaimYourFace för mer information.

Relaterad: