RÄDDA VÅR POST! SKRIV UNDER PETITIONEN

Save_our_post

[Denna text översattes automatiskt]

Postarbetare har hållit oss uppkopplade genom Covid-19. Men just nu är framtiden för våra posttjänster i fara.

Europeiska kommissionen granskar EU: s postbestämmelser som kommer att avgöra framtiden för tjänster i Europa. Tidigare har detta resulterat i liberalisering och avreglering av en av de mest pålitliga institutionerna i våra samhällen som ger bra jobb för hundratusentals arbetare över hela kontinenten.

Gå med i UNI Europa Post & Logistics och CESI fackföreningar och uppmana EU att rädda vår post!

Det står mycket på spel när posttjänstedirektivet revideras. Det kan leda till ökad liberalisering och mer avreglering, vilket kan leda till:

• En minskning av frekvensen för postleveranser
• Längre leveranstider
• Färre postkontor
• En ökning av priset på post
• En minskning av posttjänstens kvalitet
• Slutet på samhällsomfattande tjänster som garanterar alla europeiska medborgares rätt att få brev och paket fem gånger i veckan.

Varför säga nej till mer liberalisering och avreglering?

Det har redan förstört posttjänster i hela Europa. Posttjänstedirektivet liberaliserade postmarknaden i Europa. Det var tänkt att åstadkomma högre kvalitet, högre effektivitet, lägre priser och fler och bättre jobb. Men dessa fördelar realiserades aldrig.

I själva verket har de flesta företag minskat kostnaderna genom att minska eller outsourca postnätet, vilket har lett till hundratusentals jobbförluster och sämre arbetsförhållanden. Postkontor har stängts och överförts till åtkomstpunkter på bensinstationer eller stormarknader med begränsade tjänster.

Allmänheten spenderar mer tid och reser längre för att komma åt posttjänster eftersom det finns färre postkontor och färre brevlådor. Flera leverantörer av paketleveranser levererar till samma gator samma dag, täcker vägar och förorenar miljön.

Liberaliseringen har äventyrat den hållbara finansieringen av samhällsomfattande tjänster och själva posttjänstens uppdrag. Postliberaliseringen har misslyckats med postarbetare och europeiska medborgare.

Vi behöver en ny spelplan. Gå med i UNI Europa Post & Logistics och CESI, med över en miljon post- och logistikarbetare i hela Europa, och uppmanar EU att rädda vår post genom att:

• Investera i postens framtid.
• Bygga på befintliga samhällsomfattande tjänster för att spegla pakettillväxt
• Inkluderar sociala och miljömässiga standarder i minimistandarder.
• Garantera en hållbar finansiering av samhällsomfattande tjänster.
• Upprätthålla minimikraven för samhällsomfattande tjänster